BAŞVURU ŞARTLARI

Eşit İşyeri Başvuru Şartları Nelerdir?

  • İşyerinde çalışanların %50'sinin ya da daha fazlasının kadın olması
  • İşyerinde eşit işi yapan kadın ve erkek çalışanların eşit ücret alması
  • İşyerinde işverenler haricinde en az 2 çalışan olması
  • Kadınlara mahsus hizmet veren iş yerleri bu proje kapsamı dışındadır. Bu işyerlerinin tespiti Eşit İşyeri Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.
  • Eşit İşyeri Belgesini alan işyerleri yukarıdaki şartları koruması gerekmektedir. Aksi taktirde Eşit İşyeri Belgesi ve bu proje kapsamında faydalandığı avantajlar Eşit İşyeri Komisyonunca iptal edilecektir.